Tầm nhìn

Đến năm 2025 Koji sẽ lang tỏa những tinh hoa của sân vườn không gian xanh đến tất cả con người Việt Nam

Sứ Mệnh

Koji Landscape mang không gian Sáng Tạo – Đẳng Cấp vào ngôi nhà người Việt

Giá trị côt lõi

  • Khách hàng: Koji luôn đặt khách hàng vào trung tâm của mọi việc khi xử lý các vấn đề. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng được đề cao nhất.
  • Uy tín: Koji lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh, bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự của chính mình. Koji sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi, cố gắng hết mình để đảm bảo được đúng chất lượng sản phẩm – dịch vụ và tiến độ đã cam kết.
  • Sáng tạo: Mỗi cá nhân trong koji là một cá nhân sáng tạo và khác biệt mọi lúc – mọi nơi để tạo ra được giá trị sản phẩm – dịch vụ mang tính độc đáo nhất và cũng đồng thời phù hợp với nhu cầu khách hàng.
  • Chính trực: Liêm chính, trung thực trong tất cả các sự vụ. Lấy chữ TÂM làm nền tảng của sự phát triển công ty lâu dài.